Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

mapa turistickáPo opakovaných žádostech se nám s Klubem českých turistů podařilo dojednat vyznačení turistické trasy s červeným označením, která povede přes Višňovou. Zde bych chtěl poděkovat za pomoc a podporu i starostům z obcí přes jejichž katastr tato turistická trasa vede. V současnosti je tato nová velmi poutavá turistická trasa ve finální etapě, tj. dokončování svého značení. Vlastní trasa začíná v Tulešicích, kde navazuje na turistickou žlutě značenou. Přes lesy vedoucí těsně kolem jeden z regionálně nejvyšších kopců Jevišovické pahorkatiny – Tanárka 391 m. n. m. – se dostanete na polní cestu, která navazuje na cestu mezi Džbánicemi a hospodářskými objekty Karolína. Po této cestě dojdete až do Trstěnického lesa a přes něj k Pustému zámku. Od něj pokračujete lesem k Višňovému. Z lesa vyjdete v části zvané Jiřice. Přes Višňovou pokračujete až k lesu. Lesem přes brody na říčce Křepičce jdete dále po pravém břehu Dunajovické přehrady. Před hrází vyrazíte doprava přes samotu Chaloupky směr Mikulovice, před kterými odbočíte, a pokračujete kolem Mikulovického jezera ve směru k Výrovické přehradě. Při cílovém pohledu na plochu Výrovické přehrady si můžete říci, že máte v nohou 20 km turistického pochodu, během něhož jste viděli krásnou přírodu a spoustu zajímavých přírodních krás. Celý příspěvek

Na místě sochy sv. Jana Nepomuckého v těchto dnech byl jen opuštěný kámen podstavce, neboť litinová socha světce se nachází v ateliéru Radky Levínské, která dokončuje jeho opravu. V nejbližších dnech bude odstraněn i kámen podstavce. Ten bude odvezen do ateliéru Reného Vlasáka, který podle něj bude pracovat na vytvoření jeho repliky.Opravená socha se na své původní místo na „nový“ kámen navrátí v průběhu měsíce září.

20170731_120610

32922Hasičských záchranný sbor JMK a Krajský úřad JMK informují, že hejtman Jihomoravské kraje rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 18:00 hodin dne 18. července 2017 do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
  • kouřit,
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:

  • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m,
  • suché travní porosty,
  • plochy zemědělských kultur.

 

1 – 01.07.2017 TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU – Višňové

2 – 03.07.2017 POŽÁR – POLNÍ POROST – TRÁVA – Purkrábka– zvláštní st.poplachu

3 – 04.07.2017 POŽÁR – strniště a lesa 5×5 m a a šíří se– Horní Dunajovice

4 – 08.07.2017 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Hostěradice– 3.st.poplachu

5 – 09.07.2017 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Skalice

6 – 12.07.2017 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Kadov –2.st.poplachu

7 – 12.07.2017 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – Medlice

8 – 12.07.2017 POŽÁR – požár otrub v silážní jámě – Medlice

9 – 15.07.2017 POŽÁR – ODPAD OSTATNÍ – MEDLICE

10 – 16.07.2017 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – Karolín – 2.st.poplachu

11 – 19.07.2017 POŽÁR – POLNÍ POROST, TRÁVA – SKALICE

19665358_1604709612873980_7793995071364780100_nPátého července jsme si připomněli příchod věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Tento významný svátek České republiky a našich duchovních patronů Moravy, které přizval na Moravu kníže Rostislav. Ten v roce 862 vyslal poselstvo k byzantskému císaři Michaelu III. s prosbou o vyslání biskupa a učitele, který by položil na Velké Moravě základy církve.

Obyvatelé Velké Moravy se již v té době sice seznámili s církevním učením misionářů z Východofranského království, ale kníže Rostislav se obával politického a náboženského vlivu Východofranské říše.

20170704_212012-PANO (1)Višňovské kulturní léto se v tomto roce uskutečnilo již svým 7. ročníkem. Ten letošní byl zaměřen do tří oblastí, kterými byl prvořadě tradičně film. K tomu pak byla přiřazena oblast literatury ve formě listování a hudby, která byla zastoupena jak v dechové, tak i v rockové verzi.

Pondělkem 3. července začal za projekce Kinematografu bratří Čadíků 7. ročník Višňovského filmového festivalu. Cestopisný film „Trabantem do posledního dechu“ přizval všechny „své“ diváky, ale i všechny ty, co festival již řadu let podporují a fandí mu.

Na úterý byla připravena filmová pohádka „Anděl Páně II“. O tom, že to bude „trhák“ tohoto léta snad nikdo nepochyboval. Šest stovek diváků, kteří zaujali prostor přírodního amfiteátru v zámeckém parku pod korunou cedru libanonského a ostatních ceněných stromů jistě snahu pořadatelů ocenilo. Takový počet diváků nám mohou závidět i daleko větší města. Celý příspěvek

IMG_6909Páteční večer patřil taneční zábavě, kterou pořádali fotbalisté ve svém sportovním areálu před sportovní halou se skupinou Kristovy Léta. Nejen kvalitní skupina, příjemné prostředí přispělo k hojné návštěvě.

Sobotním programem byla příprava máje, kterou dovezli a připravili chlapci višňovské chasy. Máj před samotným vztyčením u Restaurace U Brázdů nazdobila děvčata. Celý příspěvek

Krátké aktuality

Webmail

Galerie

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info@visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 724 267 358

všechny kontakty zde