Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Jedná se o krajinnou zeleň s funkcí biocentra, které je součástí místního územního systému ekologické stability (ÚSES). Biocentrum má za cíl zvýšení biodiverzity a tím přispěje ke zvýšení ekologické stability území, ke zvýšení retence vody i k posílení estetické a rekreační hodnoty krajiny. Prvky ÚSES plní také významné půdo ochranné protierozní funkce.

Navrhované řešení obsahuje založení biocentra a to vysazením stromů a keřů, a to 50 stromů, 1165 odrostků, 1801 keřů. Celý příspěvek

Také letos naše děti pomohly při Tříkrálové sbírce.  V neděli 6. ledna 2019 vyrazilo 6 skupinek koledníků, aby lidem popřály hodně dobrého do nového roku, zazpívaly koledu a předaly drobné dárky od Charity. Mnozí obyvatelé už na koledníky čekali a měli připravený příspěvek do sbírky a také něco sladkého pro děti. Letos se pro potřebné podařilo vybrat 36 423 Kč. Velké poděkování patří všem, kteří přispěli a také koledníkům.
Celý příspěvek

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde