Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

V klidné části městyse Višňové, uprostřed zeleně mezi obytnými domy se nachází Dům s pečovatelskou službou. Byl slavnostně otevřen v roce 2003, kdy přivítal svého prvního obyvatele.

Dům slouží občanům, kteří vzhledem ke svému věku potřebují určitou pomoc, jsou omezeni zdravotním stavem či sociálními podmínkami. Pro zachování standardu svého života využívají služeb pečovatelské služby. Podmínkou nájemního bydlení v DPS je to, že pobírají starobní případně invalidní důchod.

Usilujeme především o to, aby uživatelé žijící v domě byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili běžným způsobem života.

Budova má 21 bytových jednotek. Z toho 2 bezbariérové byty, 2 byty a 17 garsoniér. Součástí 12 bytů a garsoniér je balkon. K výbavě patří kuchyňský kout s elektrickými spotřebiči, na chodbičce jsou skříně s úložným prostorem, koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC.

Třípodlažní budova je vybavena společenskou místností, kde se obyvatelé mohou scházet při různých kulturních akcích, nebo při schůzkách s vedením městyse Višňové. Součástí budovy je výtah pro potřeby seniorů. V budově najdeme i provozovny služeb, které poskytují činnost nejen pro potřeby obyvatel DPS, ale i pro veřejnost. Jedná se o kadeřnictví,  holičství a pedikúra. Před budovou DPS je parkoviště s kapacitou 10 vozů.

V pracovní dny jsou obyvatelům k dispozici pečovatelky z Centra sociálních služeb ze Znojma a zaměstnanci městyse Višňové, kteří zajišťují pomoc při každodenních potřebách.

Telefonický kontakt na paní pečovatelku:  515 330 045, mail: dps@visnove.cz

V České republice jsou staří lidé mnohdy opomíjeni a stavěni na pomyslný okraj společnosti, ale je důležité postarat se také o naše starší spoluobčany a umožnit jim, aby žili důstojně. A to je i našim cílem v Domě s pečovatelskou službou v městysi Višňové.

Zásady poskytované sociální služby

  • Individuální přístup – za samozřejmost pokládáme to, že ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Při poskytování služby přihlížíme ke schopnostem, možnostem a potřebám každého klienta.
  • Respektování důstojnosti a práv klientů – ve vztahu ke klientům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které bude alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí klienta.
  • Respektování svobodného rozhodnutí – při poskytování služeb i při pracovním procesu v rámci organizace respektujeme svobodné rozhodnutí klientů, zda chtějí či nechtějí služby využívat a rozsah služby poskytujeme formou nabídky. Podporujeme vzájemnou důvěru klientů mezi ostatními klienty a personálem. Vytváříme podmínky pro uplatnění vlastní vůle klientů.
  • Ochrana osobních a citlivých údajů – zachováváme v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům klientů.
  • Flexibilita – přizpůsobování služby potřebám klientů.
POSKYTOVÁNÍ PEČOVATLSKÉ SLUŽBY

Platné od 1. 9. 2011

 

Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění

Úkony se stanoví za každých započatých 15 minut.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní  hygienu

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 25,-Kč/15 min
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 25.-Kč/15 min

 

Dovážka oběda

 

Jídelna ZŠ Višňové a Agroservisu Višňové 13,-Kč/ úkon

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

Běžný úklid a údržba domácnosti (zejména mytí oken, vytření na mokro, vysávání, utírání prachu, vynesení odpadu) a to nejméně 1x za měsíc (a pouze místnosti, které uživatel nezbytně používá) 25,-Kč/15 min
Údržba domácích spotřebičů (mytí sporáku, ledničky, včetně odmrazování) 25,-Kč/15 min
Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti (např. po malování, mytí oken)Zajišťuje se u těch uživatelů, kterým se zajišťuje i běžný úklid domácnosti. 25,-Kč/15 min
Běžné nákupy (pečivo, základní potraviny – mléko, máslo, atd.) 25,-Kč/15 min
Pochůzky (lékař, pošta, banka, úřady, apod.) 25,-Kč/15 min
Velký nákup např. týdenní nákup, nákup ošacení a běžného vybavení domácnosti 50,- Kč/ úkon
Praní a žehlení ložního prádla (popř. jeho drobné opravy) 50,- Kč/1 kg prádla
Praní a žehlení osobního prádla (popř. jeho drobné opravy) 50,- Kč/1 kg prádla

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 25,- Kč/15 min

 

Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č.505/2006 Sb., v platném znění)

 

Dohled nad klientem (za každých započatých 15 min) 30,- Kč/15 min
Úklid společných prostor, úklid chodníků (maximálně 1x měsíčně) 40,- Kč/15 min
Dohled nad užíváním léků:  1x – 2x denně3x – více x denně 10,- Kč/den20,- Kč/den
Měření teploty, TK (digitálním tonometrem klienta) 10,- Kč/ úkon
Bandáže DK 15,- Kč/ úkon
Aplikace léků do tělesných dutin (např. kapání do očí, uší), na pokožku (po instruktáži všeobecné sestry) 6,- Kč/ úkon
Manipulace s penězi (platba obědů na trase v terénu) 20,- Kč/ úkon

 

Žádost o přijetí do DPS

Domovní řád DPS

Kauce

Prohlášení – zmocnění

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyjádření lékaře

ŽÁDOST

 

Krátké aktuality
Webmail
Galerie

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info@visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 724 267 358

všechny kontakty zde