Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

P6289608Poslední červnový víkend je pro Višňováky spojený s poutí, která navazuje na zasvěcení kostela sv. Janu Křtitelovi. Ta letošní byla ještě obohacena o oslavy, které se vázaly na 780 let od první písemné zmínky o Višňovém. Již v roce 1234 je zapsán první záznam o existenci Višňového.

Dlouho připravovaný program začal již v pátek tradiční pouťovou taneční zábavou se skupinou Vicomt, která díky přízni počasí se uskutečnila v letní části sportovního areálu tělovýchovné jednoty u sokolovny. V tomto pátečním čase se již na náměstí honosila vztyčená pouťová máje. Děvčaty nazdobená a chlapci postavená.

Sobota byla ve znamení oslav 780 let od první písemné zmínky. Ty byly zahájeny v 13 hod. setkáním u školy, kde po slavnostním zahájení starostou došlo k požehnání symbolů městyse. Novou vlajku městyse Višňové spolu s jeho znakem požehnal Páter Jaromír Gargoš. Po vystoupení folklórního kroužku při základní škole byla představena nová kniha o Višňovém, která k tomuto výročí byla vydána. Jak uvedl ve svém slově starosta Vladimír Korek, poděkování za zrod této knihy patří především Marii Svoradové, Marcele Jelínkové a Pavla Havelkovi. Dík samozřejmě patří i těm, kteří poskytli materiály pro její tvorbu. Tato kvalitní kniha obsahuje vedle textů i spoustu fotografií. Historicky je pak orientována od počátku 20. století po současnost.

Všichni přítomní občané, rodáci i hosté měli možnost si prohlédnout současné prostředí višňovské školy, kde je provázel její ředitel Jiří Beran.

Od 14 hodin měli všichni přítomní možnost nahlédnout do nově opravené hasičské zbrojnice, ke které v průběhu roku místní hasiči svépomocí přistavili novou garáž, oplotili dvorek. Dostala i nový vzhled nátěrem fasády. Prohlédnout si mohli návštěvníci vybavení a materiální připravenost zásahové jednotky hasičů. Svou osobní a morální připravenost nám oni již mnohokrát prokázali při zásazích. V témže čase měli návštěvníci možnost nahlédnout, navštívit, vzpomínat a rozjímat v prostorách pouťově krásně vyzdobeného kostela sv. Jana Křtitele.

Zájemci o knihu měli tuto možnost nejen v prostorách školy, ale i později v obecní knihovně, která distribuci této knihy zajišťuje i nadále.

P6289654Od 15 hodin se občané, rodáci a hosté účastnili požehnání nově zrestaurované sochy Panny Marie, která je znovu umístěna na své původní místo, a to nad vstupní portál do budovy zámku. Sochu, která byla za minulého režimu stržena a nahrazena rudou hvězdou, restauroval a nad portál umístil sochař René Vlasák, který zúčastněným přiblížil a zhodnotil průběh restaurátorských prací. Přítomné pozdravila i dcera hraběte Spiegel Diesenberg paní Edina Swarovski. Přítomen byl i její syn pan Alexander Swarovski. Slovem toto žehnání moderoval ředitel výchovného ústavu sídlícího v budově zámku s parkem pan Zdenek Vichta.

Od 15.30 se mohli všichni pokochat krásou a uměním mažoretek při ZŠ, které vystoupily na náměstí před Restaurací U Brázdů. Po jejich vystoupení zde až do večera vyhrávala dechová kapela Venkovanka.

Mezi 18.00 a 19.00 hodinou byl program obohacen o vystoupení Základní umělecké školy z Letovic, která svůj hudební a taneční program předvedla v akusticky velmi dobře zvučně laděném nádvoří zámku. Tento koncert si odnesl velmi výraznou pozitivní odezvu.

Oslavy proběhly s bohatým programem. Přálo jim i nádherné letní počasí, které samo o sobě dodávalo spoustu radostné atmosféry.

Pouťová neděle začala účastí krojované zavádějící chasy na mši svaté v 8 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Po jejím skončení chlapci spolu s dechovkou Petrovankou vyrazili po vsi, aby všechny domy obešli a všechny pozvali na jejich odpolední tradiční zavádění pod májí. Před vlastním krojovaným zaváděním vzdali při tónech hymny čest obětem světových válek před jejich památníkem pod sochou sv. Václava u kostela.

Tradičního višňovského zavádění se účastnilo dva a půl desítky párů. Po oslavách chasy, kterou vedl stárek se stárkovou, stejně jako uzavíral mládek s mládkovou, následovalo obvyklé zavádění ženáčů a vdaných.

Partnerem akcí byla Skupina ČEZ.

Foto zde

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde