Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Archiv pro měsíc: Červenec 2017

32922Hasičských záchranný sbor JMK a Krajský úřad JMK informují, že hejtman Jihomoravské kraje rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 18:00 hodin dne 18. července 2017 do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
  • kouřit,
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:

  • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m,
  • suché travní porosty,
  • plochy zemědělských kultur.

 

1 – 01.07.2017 TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU – Višňové

2 – 03.07.2017 POŽÁR – POLNÍ POROST – TRÁVA – Purkrábka– zvláštní st.poplachu

3 – 04.07.2017 POŽÁR – strniště a lesa 5×5 m a a šíří se– Horní Dunajovice

4 – 08.07.2017 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Hostěradice– 3.st.poplachu

5 – 09.07.2017 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Skalice

6 – 12.07.2017 POŽÁR – POLNÍ POROST TRÁVA – Kadov –2.st.poplachu

7 – 12.07.2017 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – Medlice

8 – 12.07.2017 POŽÁR – požár otrub v silážní jámě – Medlice

9 – 15.07.2017 POŽÁR – ODPAD OSTATNÍ – MEDLICE

10 – 16.07.2017 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – Karolín – 2.st.poplachu

11 – 19.07.2017 POŽÁR – POLNÍ POROST, TRÁVA – SKALICE

19665358_1604709612873980_7793995071364780100_nPátého července jsme si připomněli příchod věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Tento významný svátek České republiky a našich duchovních patronů Moravy, které přizval na Moravu kníže Rostislav. Ten v roce 862 vyslal poselstvo k byzantskému císaři Michaelu III. s prosbou o vyslání biskupa a učitele, který by položil na Velké Moravě základy církve.

Obyvatelé Velké Moravy se již v té době sice seznámili s církevním učením misionářů z Východofranského království, ale kníže Rostislav se obával politického a náboženského vlivu Východofranské říše.

20170704_212012-PANO (1)Višňovské kulturní léto se v tomto roce uskutečnilo již svým 7. ročníkem. Ten letošní byl zaměřen do tří oblastí, kterými byl prvořadě tradičně film. K tomu pak byla přiřazena oblast literatury ve formě listování a hudby, která byla zastoupena jak v dechové, tak i v rockové verzi.

Pondělkem 3. července začal za projekce Kinematografu bratří Čadíků 7. ročník Višňovského filmového festivalu. Cestopisný film „Trabantem do posledního dechu“ přizval všechny „své“ diváky, ale i všechny ty, co festival již řadu let podporují a fandí mu.

Na úterý byla připravena filmová pohádka „Anděl Páně II“. O tom, že to bude „trhák“ tohoto léta snad nikdo nepochyboval. Šest stovek diváků, kteří zaujali prostor přírodního amfiteátru v zámeckém parku pod korunou cedru libanonského a ostatních ceněných stromů jistě snahu pořadatelů ocenilo. Takový počet diváků nám mohou závidět i daleko větší města. Celý příspěvek

IMG_6909Páteční večer patřil taneční zábavě, kterou pořádali fotbalisté ve svém sportovním areálu před sportovní halou se skupinou Kristovy Léta. Nejen kvalitní skupina, příjemné prostředí přispělo k hojné návštěvě.

Sobotním programem byla příprava máje, kterou dovezli a připravili chlapci višňovské chasy. Máj před samotným vztyčením u Restaurace U Brázdů nazdobila děvčata. Celý příspěvek

Na pouťovou sobotu připravili místní hasiči Oslavy 120 let sboru dobrovolných hasičů ve Višňovém.

DSCN6034Vlastní program byl připraven od 14.00 hod. v příjemném parkovém prostředí před hasičskou zbrojnicí.

Po zahájení programu, v rámci něhož se představila dechová hudba Horané, vystoupil i dětský taneční soubor při základní škole. Úvodní projev pronesl starosta SDH a dlouholetý člen zásahové jednotky pan František Šnábl. Následovalo oceňování jednotlivých višňovských hasičů za dlouholetou obětavou práci za přítomnosti hasičských funkcionářů krajského vedení ze Znojma. Celý příspěvek

Krátké aktuality
Webmail
Galerie

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info@visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 724 267 358

všechny kontakty zde