Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Archiv pro měsíc: Listopad 2014

venec

Ve čtvrtek 20. listopadu hostila naše škola mezinárodní workshop nazvaný Škola jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum obce. Význam této akce dokládá její podpora Velvyslanectvím USA v Praze a Jihomoravským krajem, i to, že  záštitu nad ní převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Ing. Stanislav Juránek. Workshop vedli světově uznávaní odborníci na problematiku komunitních škol: Chris Jones (ředitelka The International centre for excelence of community schools) z Velké Británie, Jane Quinn (výkonná ředitelka The National coalition for Community schools) z USA a Marek Lauermann (místopředseda Společnosti pro jazyky) z České republiky, kterým se podařilo pro toto pojetí vzdělávání nadchnout naprostou většinu zúčastněných. Ve svých úvodních vystoupeních lektoři zdůraznili nutnost vzdělávat děti s ohledem na rychlost změn ve společnosti a zavádění moderních technologií do běžného života, na potřebu propojovat vzdělávání dětí s děním v komunitě a vychovat  z nich tak aktivní občany. Za další důležité aspekty vzdělávání dětí pro 21. století lektoři označili nutnost uvědomovat si všechny okolnosti, které ho mohou ovlivňovat, klást důraz na budování vztahu k celoživotnímu vzdělávání a na rozvoj sociálních dovedností.  Vzdělávací aktivity by se měly uskutečňovat v podnětném a bezpečném prostředí s využitím metod vedoucích ke spolupráci žáků tak, aby se spolupráce a partnerství staly přirozenou součástí života obce a regionu. Velmi nás potěšilo, když mezi příklady dobré praxe byla vedle škol zahraničních častokrát zařazována i základní škola ve Višňovém. Po dobrém obědě ze školní kuchyně se účastníci  setkali s Chris a Jane v pracovních skupinách, kde byl vytvořen prostor pro vzájemnou diskusi, která byla přínosem pro obě strany. Po oficiálním závěru byla při odpolední kávě  detailně představena činnost višňovské školy a v úplném závěru si mohli zájemci její prostory prohlédnout.

Nabídky k účasti na vzdělávací akci využilo 39 zástupců  škol, zřizovatelů škol a neziskových organizací. Pozvání přijal i nově zvolený senátor za Znojemsko pan Ing. Pavel Štohl. Workshop se uskutečnil díky finanční podpoře mnoha místních i regionálních subjektů. Účastníci oceňovali skvělou organizaci, kterou zajistili pracovníci školy a potvrdili tím, že právě jejich každodenní práce a aktivní přístup stále posouvá školu dopředu a činí ji centrem dění v obci.

 

Akci sponzorovali

OS

Fotografie z průběhu akce ZDE

Prezentace z workshopu ve formátu PDF ke stažení ZDE

Fotografie z přípravy akce ZDE

Připravujeme videozáznam úvodní části!

A jak hodnotili náš workshop účastníci?

„Díky za inspiraci. Potvrdila se mi moje vize fungování škol a přeji úspěšné šíření dále“

„Velmi zajímavé, skvělá organizace, děkuji za pozvání“

„Setkání příjemné, přínosné, upřímné a inspirující! Jsem velmi ráda, že v sociální oblasti máme skvělého partnera ze školení, neboť víme, že  je důležitá komunikace, sdílení a srdce každého člověka! Díky!“

„Výborně zorganizované, výborné lektorky, příjemné prostředí. Díky moc!“

„Bylo to super. Díky“

„Velmi kvalitně připravená akce. Přihlásil jsem se dobrovolně a sám, protože mě tato problematika zajímá. Příští workshop (2015) můžete zaměřit na konkrétní komunitní spolupráci v obci (městě).“

„Děkuji – úžasné. Ať se rodí následníci!“

„Skvělá organizace, děkujeme za pozvání a zrealizování tohoto pro nás přínosného semináře“

A co my ?  Jsme rádi, že se tak skvělá akce  konala v naší škole, že jsme ji zvládli na výbornou  a že se účastníkům líbila.

Dále bylo o akci napsáno: Blog Pro Božice

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa pozvání zastupitelů se v neděli 23. listopadu sešli senioři z Višňového v Základní škole. Ti se zde každoročně schází, aby měli prostor zavzpomínat, pobesedovat a pobavit se.

Po přivítání starostou a slovech pana ředitele základní školy měli zastupitelé připravenou krátkou humornou scénku. Pan ředitel nabídl seniorům možnost prohlídky školy. Zájem o ni potvrdil, že seniorům není prostředí školy lhostejné. O zábavu v průběhu odpoledne se postarala hudební skupina Sonex.

K dobré náladě a patřičné pohodě patřilo i pohoštění. Dárečkem dětí byly vánoční přáníčka, která byla pro každého připravena.

K zamyšlení pro organizaci příštích ročníků je pak skutečnost, že tohoto setkání, které připravují pro naše seniory zastupitelé pod záštitou obce, na rozdíl od jiných obcí, se měl zájem zúčastnit pouze každý šestý senior. foto zde

 

pozvanka

Vážení přátelé,

při příležitosti 10. výročí „Višňovské patnáctky“, se chystá naše škola uspořádat výstavu fotografií bývalých žáků spojenou s ukázkami dobových učebnic, sešitů a školních pomůcek. Obracíme se na Vás s prosbou o zapůjčení uvedených materiálů, abychom je mohli prezentovat v budově školy na jaře roku 2015. Materiály můžete předávat ve škole každý všední den v době od 7:00 do 15:30. Děkujeme Vám za vstřícnost a ochotu. Kontaktní osobou pro tuto akci je Mgr. Lada Sikorová. Materiály můžete doručit do školy denně od 7:00 – 15:30hod.

trhymal

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info@visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde