Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Archiv pro měsíc: Říjen 2014

PS430_329.10.2014, 19:59:55 dostala jednotka dobrovolných hasičů ve Višňovém příkaz k výjezdu. Krajské operační středisko je vyslalo na základě žádosti záchranné služby do vedlejší obce Trstěnice k případu selhání srdce. Hasiči na místě použili automatizovaný externí defibrilátor.

2014-10-19 16.34.55Višňovské posvícení, kterému v letošním roce připadl termín 19. října, je posvícením, který se termínově odvozuje od často používaného názvu císařské posvícení. 

I v tomto roce při posvícení Višňovští rozšířili nabídku o několik akcí. Vedle sobotního stavění slavnostně ozdobené máje chasou, to byla i večerní taneční zábava se skupinou Artemis. O dobrém zvuku této kapely vypovídá i skutečnost – tři stovky účastníků.

V průběhu sobotního dopoledne měli možnost místní i hosté a návštěvníci si prohlédnout a zakoupit zboží nabízené prodejci Višňovských trhů.

Hlavním programovým dnem však byla posvícenská neděle. Ta začala sváteční nedělní mší v kostele sv. Jana Křtitele za účasti krojované chasy. Po jejím skončení dechová hudba Petrovanka zahrála několik skladeb před kostelem.  Po té již chlapci spolu s muzikou vyrazili po obci, aby pozvali všechny občany, návštěvníky a hosty na odpolední zavádění.

Místní organizace českého svazu zahrádkářů připravila na neděli Výstavu ovoce, zeleniny a květin. Stejně jako roky předešlé představili díky své zodpovědnosti a obětavosti své nádherné výpěstky. Součástí výstavy byly i výtvarná díla dětí mateřské školy. Dobrovolné vstupné z této výstavy věnuje tato organizace na nákup hraček pro děti místní mateřské školy. Prostory pro tuto výstavu jim propůjčila Jednota v Moravském Krumlově ve višňovském nákupním středisku.

V čase tradičního zavádění bylo náměstí zaplněno višňovskými, jejich hosty a návštěvníky. Tomu však ještě předchází vzdání pocty chasou těm, jejichž životy jim vzaly světové války. Dvacet mladých krojovaných párů včetně stárkovského a mládkovského pak tančilo pod májí. Po zavádění chasy pak následovalo dle místní zvyklosti zavádění ženáčů a vdaných.

Kolorit posvícení doplňovala nabídka stánkových prodejců, občerstvení a zábavných atrakcí.

2014-10-19 16.37.23

2014-10-20 11.50.36

2014-10-17 07.31.13

Na základě akutního požadavku po zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce u zastávky autobusu na náměstí byla provedena úprava umístění dopravní značky Přechod pro chodce.

Po jednání s dopravním inspektorátem, odborem dopravy a SÚS byla tato změna provedena Cestmistrovstvím v Moravském Krumlově.

Zmiňovaná značka je nově umístěna tak, aby byla jasně viditelná pro řidiče jedoucí po kruhovém objezdu.

2014-10-16 10.23.28Na základě poptávky po místech pro parkování a požadavku z bytového domu č. p. 314 vznikla myšlenka změnit využívání pozemku vedle bytovky na parkoviště.

Stavbu realizovala firma D + V STAVOS Horní Kounice. Vznikla zde parkovací plocha pro 6 až 7 osobních automobilů obyvatel bytového domu č. p. 314, Nové ulice a pro návštěvníky.

Systém parkování bude upraven.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info@visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde