Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Archiv pro měsíc: Září 2014

Včera 24. září bylo provedeno čištění nánosů struhy za hřištěm. Do této struhy ústí dešťová kanalizace z Nové ulice. Ta odvádí dešťové vody i ze Dvora. Z níže uvedených fotografií je patrné, že situace byla již v urgentní fázi, a že neprovedení čištění, byť vlivem nepřízně povětrnostních či místně přístupových podmínek, by mohlo přinést ucpání této kanalizace. Nános kalů ve struze dosahující až 60 cm ohrožoval vlastní zaústění tohoto kanalizačního ramene.

K obsahu laguny, která byla vytvořena nad vyústěním a která zaplňovala kanalizaci odhadem cca až 50 m, se nechci vyjadřovat, ale rozhodně to nebyla dešťová voda. Po uvolnění břehu tohoto kalného jezírka bagrem se koryto struhu naplnilo rozdivočenou řekou, která se až doposud skrývala v již zmíněném potrubí.

STRUHA

 

V průběhu letošního léta byla dokončena úprava vstupu do mateřské školy na bezbariérový. Přitom došlo i na obnovu přilehlých ploch vstupu. Včera byla provedena i výsadba nového záhonu. Na základě návrhu učitelek MŠ, které nakoupily i rostliny pro tento kout, provedly ženy správy obce jejich výsadbu a úpravu terénu. Zde je poctivě a pečlivě provedený nádherný výsledek jejich práce.

Záhon při vstupu do MŠ

V pondělí 22. září proběhla v jídelně domu s pečovatelskou službou ve Višňovém přednáška MUDr. Karla Podzimka na téma „Aktivně v každém věku, aneb jak si prodloužit život“.

Velmi zajímavá a poutavá přednáška poskytující svým posluchačům skutečnosti v jednotlivých tématech zdravého životního stylu bez poutavých a hravých slov, které často slýcháme v reklamních sloganech. Závěrečná diskuze doplnila posluchačům konkrétní dotazy, aby mohli odcházet naplněni očekávanými informacemi z této nejen tématem poutavé přednášky.

Městys Višňové děkuje MUDr. Karlu Podzimkovi za tuto poutavou a smysluplnou přednášku.

bes. 3bes. 7

bes. 6bes. 1

 

Ozeleněný střed točny u základní školy  slouží nejen svým dopravním významem, ale rovněž jako vsakovací zóna pro srážkový prostor asfaltových ploch před školou. Při vlivu silných dešťů však docházelo k jeho částečnému vyplavování. Především prostor zakůrovaných dřevin a keřů trpěl. Dnes díky velice šikovným rukám zaměstnankyň správy byl tento krásný zelený střed dozdoben, a současně proti dešťovému eroznímu splachu posílen, oblázky. Posuďte sami.

Točna u ZŠ

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info@visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde