Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Archiv pro měsíc: Květen 2013

V pondělí 27. května se na naší škole uskutečnil projekt zaměřený na přírodu v nejbližším okolí a na význam stromů v ní. Ekologické aktivity jsme propojili s podporou čtenářství. V dopoledních hodinách vystoupili pro děti  herci Jihočeského divadla v Českých Budějovicích Věra Hollá a Pavel Oubram, kteří účinkují v cyklu Listování. Jedná se o velmi populární a záslužnou aktivitu, jejímž posláním je obnovit v dětech i dospělých  zájem o knihy a čtení.

Dopoledne herci v místním kinosále dětem z Višňového i okolních obcí  četli a hráli  z knih  Komisař Vrťapka Petra Morkese a  Tobiáš Lolness  od francouzského autora Timothée de Fombelle. V plánu byla procházka višňovským zámeckým parkem s výkladem o vzácných dřevinách, které se v něm nachází. Deštivé počasí bohužel prohlídku neumožnilo, ale věříme, že proběhne v náhradním termínu.

Protože jsme Listování organizovali pro děti již počtvrté a chtěli jsme tento fenomén představit i veřejnosti, zorganizovali jsme také představení odpolední. To po krátkém vystoupení ředitele školy a starosty městyse uvedl „duchovní otec“ Listování, populární herec Lukáš Hejlík. A četlo se, jak jinak, opět o stromech.

Odpoledne nám počasí přálo o trochu víc, a tak se po poutavém vystoupení a autogramiádě hlavních protagonistů sešlo 20 zájemců před branami zámeckého parku. Tam všechny přivítal ředitel výchovného ústavu Mgr. Zdenek Vichta, který se zároveň skvěle zhostil role průvodce. Ačkoli mezi návštěvníky bylo mnoho těch, kteří park znají, na závěr všichni zkonstatovali, že se zde dozvěděli mnoho nového.

Poděkování patří Úřadu městyse Višňového za finanční podporu akce, místní knihovně a výchovnému ústavu.

Více o Listování na www.listovani.cz

  

Fotografie ZDE

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV neděli 19. května se uskutečnil dlouho avizovaný 8. ročník stále oblíbenější akce Višňovská patnáctka. Na čtyři připravené trasy se tentokrát vydalo rekordních 168 účastníků, mezi nimiž byl i Mgr. Julius Novák, který stál u jejího zrodu. Velký zájem vzbudilo vystoupení školních mažoretek, ty pochod zahájily. Počasí nám přálo, a proto  si všichni užili slunečné nedělní odpoledne. To se při posezení v cíli doplněném skvělým občerstvením protáhlo až do večera. Děkujeme všem, kteří přišli a oslavili tak s námi Mezinárodní den rodiny.

Foto ZDE

 

945502_529890430381472_1269829218_n

trhy

kounice

NOC

Rouchovany, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 24. května 2013

17:00 19:00 Program pro děti na farní zahradě »»» »»» Moje Noc
19:00 19:10 Slavnostní vyzvánění »»» »»» Moje Noc
19:15 19:30 Zahájení Noci kostelů
Pozdrav starosty Ing. Vladimíra Černého a faráře P. Františka Nechvátala, varhany – Tomáš Vala  »»»
»»» Moje Noc
19:30 20:30 Střípky z rouchovanské historie
Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D., archivářka z Okresního archívu Třebíč  »»»
»»» Moje Noc
20:30 21:30 Koncert 
VIŠŇOVSKÁ SCHOLA »»»
»»» Moje Noc
21:30 21:45 Závěrečná modlitba a čtení biblického příběhu »»» »»» Moje Noc
21:45 22:00 Ukončení Noci kostelů »»» »»» Moje Noc

Informace o kostele:

Nejstarší písemná zpráva o Rouchovanech z r. 1218. Dá se předpokládat, že v té době již existoval kostel v Rouchovanech.
Dnešní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie má poměrně složitou stavební historii. K původnímu románskému kostelu čtvercového půdorysu byla koncem 13. stol. na východní straně přistavěn vznosný gotický presbytář s žebrovou klenbou a na západě byl kostel prodloužený o 5,5 m a zakončený novou kruchtou. V 17. stol. byla loď kostela zaklenutá dvěma kupolemi a upravena v barokním slohu.
Kostel z období barokní přestavby je v podstatě zachován dodnes. Drobné stavební zásahy byly učiněny koncem 19. stol. při neogotizaci interiéru. Úpravy se týkaly hlavně instalace nového neogotického hlavního oltáře, dvou bočních oltářů v lodi kostela po stranách vítězného oblouku, kazatelny a křtitelnice.
Při dalších úpravách, a to v roce 1936, po otlučení vnějších a vnitřních omítek byla ve spolupráci s tehdejším památkovým úřadem z větší části odhalena stavební historie. Odkryto bylo na severní straně starobylé řádkové kamenné zdivo asi z 12. století a v něm části kamenného ostění dvou románských oken z pískovce. A v této stěně bylo objeveno také románské schodiště v síle zdi. Další odhalenou zajímavostí je románský portál z 1. pol. 13. století, který byl hlavním vchodem do románského kostela a byl zazděn při rozšiřování lodi kostela v 16. století. V předsíni kostela je také uložena románská křtitelnice.
Velká úprava interiéru kostela proběhla v letech 1977 podle návrhu Ludvíka Kolka z Brna. Položená byla nová mramorová dlažba, upraven liturgický prostor – zhotoven nový oltář, ambon a sedes.

Věž byla roku 1585 vystavěna do výšky 15 metrů, v roce 1610 dostavěna do současné výšky 28,40 metrů ve stylu u nás poměrně ojedinělé románské renesance se sdruženými okny. Její prostory byly zřejmě využívány pro úschovu a prodej soli. Vlašský mistr Michal Ferri vystavěl věž v románském slohu s věžními okny, které tehdy ladily s románskými okny sousedního kostela. Další změnou prošla věž v Rouchovanech v roce 1747, kdy byly pořízeny tři ciferníky. Na věži jsou zavěšeny 3 zvony: sv. Václav 622 kg, Panna Maria 347 kg, Sv. Josef 171 kg. Generální oprava věže proběhla v roce 1999.
GPS 49°04’12.74″N, 16°06’30.29″E

Kontaktní osobaMgr. František Nechvátal

Nejbližší Noc kostelů:

Vémyslice, kostel Narození Panny Marie – 16.5 km

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info@visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde