Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Archiv pro měsíc: Září 2012

Ikonografie světce

Narozen  ve 3. století v dnešním Zeiselmaueru u Vídně, zemřel  4. května v Lorchu v Rakousku. Patron Horního Rakouska, Krakova, nebo př. Bologně. Ochránce proti nebezpečí ohně a vody, proti suchu a neúrodě, proti škodám bouří. Patron především hasičů (Floriánovi učedníci); kominíků, sládků, bednářů, hrnčířů, kovářů, mydlářů; při spáleninách.

Příběh světce

Byl pokřtěn a vychován křesťansky, stal se vojákem římské armády, postupně důstojníkem a následně místodržícím v Lauriaku (dnešní Lorch v Horním Rakousku) . Po podpoře křesťanů zatčen a mučen, utopen v řece Ennsu s mlýnským kamenem uvázaným na krku. (relikvie kamene dnes v klášterním kostele sv. Floriána u Lince)

Legenda

Floriánovo tělo bylo vyplaveno na skálu, kde byl hlídán orlem, aby nemohlo být zhanobeno Římany.

Znázorňování

Většinou v oděvu římského vojáka v lorice a suknici s přilbou na hlavě.  V ruce často drží kopí s korouhví, a druhou rukou hasí hořící dům (hrad), někdy s mýnským kamenem.

 Socha sv. Floriána ve Višňovém

Socha světce pochází z 2. čtvr. 18. Století, Je vytesána z lasturového vápence (detrit). Socha představuje muže ve zralém věku v oděvu římského vojáka. Podstavec je postaven z režného zdiva omítnutého štukem. Hlavice a pata podstavce jsou vytvořeny z arkózového pískovce.

Socha se nacházela ve velice zanedbaném stavu. Povrch byl pokryt usazeninami prachových částic a poměrně silnou vrstvou biologických depozitů. Paradoxně největší příčinou poškození  kamenného materiálu byla poměrně neodborná předchozí oprava sochy z hlediska technologie použité v tomto restaurátorském procesu. Byly zde užity tmely vytvořené z Portlandského cementu v takové tvrdosti a míře neprodyšnosti, že uzavřely povrch kamene . To zapříčinilo degradaci kamenného mateiálu za těmito tmely do hloubky až několik milimetrů.

Před  konsolidací kamenného materiálu byly odstraněny nevyhovující dožilé sekundární tmely.  Kamenný materiál byl poté hloubkově zpevněn v degradovaných partiích a doplněn vhodnými minerálními tmely s fyzikálními vlastnostmi pokud možno co nejvíce příbuznými s původním materiálem z hlediska tvrdosti a nasákavosti. Modelace doplňků chybějících částí byla přizpůsobena původní sochařské myšlence a struktuře. Doplňovaná místa byla barevně retušována tak aby nebylo rušeno estetické vnímání celku. Z podstavce byly odstraněny nepůvodní vrstvy štuku z předchozích oprav, materiál byl zpevněn a doplněn štukovým materiálem. Po dohodě s pracovníky NPÚ a OÚ městyse Višňové bylo rozhodnuto o realizaci drenáže kolem paty podstavce.

 

V Brně 24.9.2012                                                                                                                   R. Vlasák

Restaurátor

Nejen to byl důvod k tomu, abychom nechali provést očištění sochy i památníku. Očištění bylo provedeno metodou jemného pískování. Následovat bude hydrofobní nástřik. Na základě objednávky provedlo zahradnictví výchovného ústavu učni kompletně novou výsadbu pod sochou. Nová výsadba je sestavena z celoročně kvetoucích růží a prostor před památníkem je osázen skalníky.

V neděli ráno se nám naskytl velmi smutný pohled na kamínky zdobené betonové truhlíky na zeleň, které jsou rozmístěné podél Cyklopenzionu. Vytrhané okrasné dřeviny rozházené kolem dokola byly mlčícími svědky lidského vandalismu.

Ptám se jen, jak může být někdo tak plný neúcty k lidskému činění, k přírodě, k prostředí kolem nás? O čem to vypovídá? – O prázdné duši neschopné se realizovat v životě obvykle zdravým způsobem, či mladistvém přebujelém egocentrismu, který chce předvést svou „sílu“ ukazujíc však svou vlastní vnitřní slabost.

Kopaná:

Višňové               :              Hevlín                  3 : 1        (2 : 1)    – OP dorost

Višňové               :              Šanov                   14 : 0     (5 : 0)    – OP žáci starší

Višňové               :              Břežany               5 : 0        (1 : 0)    – muži III. B třída

Včera na domácím hřišti přivítali višňovští fotbalisté tým, který po odehraných šesti kolech soutěže vedl tabulku III. B třídy našeho okresu. 

Naši hráči se připravili k zodpovědnému výkonu a především domácím fanouškům ukázali, že danou soutěž pojímají velmi zodpovědně.

Hledat rozhodující momenty zápasu je vždy diskutabilní. Tím včerejším však bezesporu je branka v závěru prvního poločasu, na kterou navazovala branka na začátku druhého poločasu. Od těchto chvil soupeř z Břežan se postupně poddával hořkosti porážky, kterou domácí umocňovali každou další vstřelenou brankou.

Potlesk od početného stavu domácích fanoušků byl skutečně potěchou pro hráče, kteří odvedli maximálně soustředěný výkon.

Lední hokej

Pro hokejové družstvo „Starých pánů“, které je v převážné míře tvořeno hokejisty Višňového započala sezóna přátelských utkání proti obdobnému družstvu Bantic. Tyto utkání jsou hrávána v opakujícím se čtrnáctidenním cyklu do konce sezony ledního hokeje na Zimním stadionu ve Znojmě.

V pátečním prvním utkání zvítězili naši hokejisté rozdílem 6 branek.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info@visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde